Concursal

  • Assessorament a empreses en crisi
  • Preparació i presentació de sol•licituds de declaració de concurs
  • Assessorament a deutors i creditors en procediments concursals
  • Reestructuració d'empreses i recerca de solucions alternatives al concurs
  • Venda d'empreses, dissolució i liquidació, recerca de finançament, acords amb creditors, amb l'administració tributaria i amb la Seguretat Social
  • Expedients de regulació de treball
  • Recuperació de crèdits nacionals i internacionals

logorecuperalia