Innovació i Tecnologia

  • Propietat Industrial i Intel·lectual
  • Protecció jurídica de les idees, ambulance la tecnologia, no rx el know how i els resultats de la recerca
  • Explotació empresarial de la Innovació (estructures societàries adients)
  • Fiscalitat de la Innovació
  • Comerç Electrònic
  • Dret de Informàtic i de Internet
  • Dret de les noves tecnologies i de la Societat de la Informació
  • Protecció de dades de Caràcter Personal
  • Procediments administratius i judicials per competència deslleial i infracció de drets de propietat industrial i propietat intel·lectual
  • Consultoria econòmica, financera i estratègica

 Accedir a Bellvehí Innovació

logo-innovant